O HFP

Human Function & Performance je portal, ki omogoča celostni pogled na človekov gibalni sistem. Pri nas verjamemo v konstantno pridobivanje znanja in izkušenj, saj lahko le tako rastemo in se razvijamo ter naslednji dan pričnemo na višji stopnički.

Kaj je
HFP

Human Function & Performance je portal, ki zajema holistični pogled na človekov gibalni sistem. Da lahko človek v dani situaciji doseže kar se da najboljše rezultate, mora iti njegova pot skozi celostni proces obravnave. Pri nas verjamemo v konstantno pridobivanje znanja in izkušenj, saj lahko le tako rastemo in se razvijamo ter naslednji dan pričnemo na višji stopnički.

Kako ti lahko
pomagamo?

Preko naših socialnih omrežjih (Instagram, YouTube, Facebook in spletna stran) lahko pridobiš ogromno novega znanja o gibalnem sistemu.

Poleg vseh videoposnetkov, vlogov, člankov in ostalih objav ti ponujamo tudi:

“Zaklenjeno” in “odklenjeno” telo

Telo bo vedno preferiralo desno stran telesa. Problem nastane takrat, kadar smo “zaklenjeni” na desni strani in ne znamo preiti več na levo ter obenem izmenjevat gibanja. S tem se spremeni mehanika gibanja in hkrati navor pri določenih sklepih. Na sliki vidiš prikaz kako se lahko odrazi “zaklenjeno” in “odklenjeno” telo.

Uporaba ustrezne mišice

Telo se vedno prilagodi dlje trajajočim situacijam. Sposobnost adaptacije je človeški vrst skozi evolucijo omogočala preživeti. Poleg adaptacije pa je telo izjemno dobro tudi v kompenzaciji gibanja. Tu je prikazan primer, kjer je oseba pričela uporabljati bolj ustrezne mišice za nadzor telesa.

Telesne ekstremitete

Telesne ekstremitete vedno sledijo postavitvi centra. V kolikor je medenica v neustreznem položaju se temu prilagaja celotno telo. Ta prilagoditev ni vedno najboljša in lahko na daljši rok povzroči kup neušečnosti (plosko stopalo, halux valgus, plantarni fasciitis…).

The gym

Previous
Next

FAQ

F7 Fitness has lots of training options available. Personal Training is offered in a one-on-one format lead by a certified personal trainer, providing a very personalized experience. Small group training is similar to personal training, only it’s more fun as there are typically 2-4 people in a session. Group Training include 5+ people and provide accountability and an energy-filled atmosphere that keeps you motivated.

Yes, we do! Making healthy happen should be as easy as possible and the option to take a quick shower after a workout is sometimes the difference between “I can work out” and “I can’t work out.” Our club has showers and bathrooms, and offer lockers.

F7 Fitness does not offer basketball courts or swimming pools.
While there isn’t a set age limit, our Fitness must comply with state laws on age requirements and age restrictions.
We offer Wifi. F7 Fitness has separate a Wifi password.