Individualne ure

Celostni in individualni pristop k človeku bo vedno prinesel najboljše rezultate. Upoštevanje posameznikovih želja in integracija stvari, ki jih v dani situaciji oziroma trenažnem procesu potrebuje sta dva zelo pomembna ključa do uspeha.

1. Kaj vsebuje?

Evalvacija

Vsak človek predstavlja unikat zato moramo temu primerno oblikovati tudi trenažni proces. Evalvacija temelji na segmentalni in gibalni analizi drže ter gibanja na podlagi katerih se izoblikuje individualni vadbeni program. Tu se določijo točni cilji in prioritete h katerim se strmi tekom trenažnega procesa.

Individualni treningi

Na podlagi opravljene evalvacije se izoblikuje vadbeni program, ki strmi proti zastavljenim ciljem. Cilji se največkrat od posameznika do posameznika razlikujejo – od izoblikovanja postave pa vse do boljšega zaznavanja mišic tekom gibanja/treninga, ustrezne postavitve skeleta, ali pa premagovanja bolečin na določenem delu telesa. Individualni treningi vsebujejo celostni pristop k človeku kar pomeni, da se v sam proces vključijo treningi z lastno telesno težo, treningi za moč, hipertrofijo, propriocepcijo, mobilnost ipd.

2. Kje in kdaj?

Individualni treningi potekajo v MaxxGym-u na Dunajski cesti 270.

Termini so variabilni kar pomeni, da uskladimo tvoj in naš urnik.

Paket - 5 individualnih treningov

225 €